CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

Nguồn nhân lực chính là tài nguyên quý giá nhất của mỗi doanh nghiệp. PYLOHERB không nằm ngoài ngoại lệ trên. Chính vì vậy, trong quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu, chúng tôi luôn chủ trương xây dựng chính sách nhân sự với tiêu chí bình đẳng, công bằng cho mọi cá nhân có được cơ hội tốt nhất để thăng tiến trong sự nghiệp. Hiện nay, các vấn đề chủ chốt trong chính sách nhân sự của PYLOHERB bao gồm:

Chính sách tuyển dụng

Tùy vào chiến lược phát triển từng giai đoạn của công ty, PYLOHERB sẽ có công tác tuyển dụng tương ứng theo các kế hoạch đề ra.

Nguyên tắc chung của chính sách tuyển dụng là đảm bảo chọn lựa được những ứng viên tốt nhất vào vị trí phù hợp tương ứng với năng lượng, phẩm chất và kinh nghiệm của ứng viên. Việc tuyển dụng diễn ra công khai, minh bạch, khách quan, không phân biệt giới tính, tôn giáo hay chủng tộc.

Chính sách nhân sự PYLOHERB
Chính sách nhân sự PYLOHERB

Chính sách Đào tạo

PYLOHERB khuyến khích các thành viên học hỏi lẫn nhau trong quá trình làm việc. Đồng thời, cũng thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo nội bộ để giúp nhân viên nâng cao trình độ chuyên môn. Qua đó, thiết lập một đội ngũ chuyên nghiệp và giúp từng cá nhân có cơ hội phát triển nghề nghiệp của mình.

Chính sách thăng tiến và Phát triển nghề nghiệp

Tại PYLOHERB, mọi nhân viên đều có cơ hội thăng tiến và việc đánh giá năng lực sẽ được diễn ra công bằng. Đánh giá năng lực là việc được thực hiện định kỳ. Qua đó, có thể đánh giá được mục tiêu công việc và mục tiêu phát triển của mỗi cá nhân. Qua đó, có thể có được kế hoạch bố trí nhân sự phù hợp với từng giai đoạn phát triển của công ty.

Những thành viên đã gắn bó lâu dài và có những cống hiến vào sự phát triển của công ty sẽ được ưu tiên tuyển chọn vào các vị trí nhân sự như quản lý, giám đốc chi nhánh…

Chính sách phúc lợi và đãi ngộ

Với mục tiêu tạo mọi điều kiện cho các thành viên trong gia đình PYLOHERB an tâm với công việc và có được sự gắn bó lâu dài, công ty xây dựng chính sách phúc lợi và đãi ngộ hoàn thiện. Chế độ lương thưởng được xét dựa trên năng lực, hiệu suất công việc, phù hợp với vị trí, trình độ nhân viên. Đảm bảo cao nhất sự công bằng và minh bạch.

Tất cả các thành viên chính thức của PYLOHERB đều được đảm bảo thụ hưởng các chế độ chính sách theo Luật Lao động Việt Nam.

Môi trường và điều kiện làm việc

Tại PYLOHERB, nhân viên được làm việc trong môi trường thoải mái, vui vẻ và có sự cạnh tranh lành mạnh. Những hoạt động nhân sự sẽ được tổ chức thường xuyên để khích lệ tinh thần làm việc cũng như tạo sự gắn kết cho các thành viên.

PYLOHERB có văn hóa doanh nghiệp riêng của mình. Mỗi thành viên trong ngôi nhà chung PYLOHERB đều luôn ý thức và tự nguyện thực hiện đúng các tôn chỉ, mục tiêu, kỷ luật mà công ty đề ra. Nhờ đó, PYLOHERB sẽ có được sự phát triển ổn định, lâu dài và bền vững nhất.

Chính sách thu hút nhân tài

PYLOHERB luôn có những chính sách riêng dành cho những nhân sự giỏi, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan. Đây là điều quan trọng để giữ chân nhân tài và thu hút nguồn nhân lực tiềm năng về làm việc tại công ty.

Nguồn: PyLoHerb.com