Hiển thị tất cả 10 kết quả

12,000,00015,000,000

Sâm Ngọc Linh Trồng Dưới Tán Rừng Nguyên Sinh

Sâm Ngọc Linh Trồng Dưới Tán Rừng Nguyên Sinh

110,000,000240,000,000

Thất Diệp Nhất Chi Hoa Rừng

Thất Diệp Nhất Chi Hoa Rừng

1,900,000

Sâm Cau Rừng

Sâm Cau Rừng

380,000

Sâm Đương Quy

Sâm Đương Quy

380,000

Sâm Ngọc Linh Rừng

Sâm Ngọc Linh Rừng

170,000,000300,000,000

Hồng Đẳng Sâm (Sâm Dây Ngọc Linh)

Hồng Đẳng Sâm PyLo (Sâm Dây Ngọc Linh)

900,000